اتوماسیون صنعتی - مشاوره پروژه های اتوماسیون صنعتی زیمنس - سیماتک پژوه

Persian

اتوماسیون صنعتی - مشاوره پروژه های اتوماسیون صنعتی زیمنس - سیماتک پژوه

اتوماسیون صنعتی - مشاوره پروژه های اتوماسیون صنعتی زیمنس - سیماتک پژوه


مشاوره پروژه های اتوماسیون صنعتی

مشاوره پروژه های اتوماسیون صنعتی زیمنس :

 

ارائه مشاوره های تخصصی پروژه های اتوماسیون صنعتی در شرکت مهندسی سیماتک پژوه در قالب آموزش طراحی و اجرای پروژهای اتوماسیون  در وقت ، هزینه و ارتقای محسوس کیفی و کمی پروژه های ارائه شده کمک شایانی مینماید .

 

خدمات مشاوره ما :

 
  • ارائه مشاوره های تخصصی در خصوص قالب مناسب پیاده سازی سیستمهای اتوماسیون
  • ارائه مشاوره های تخصصی در خصوص کاهش هزینه های پیاده سازی سیستمهای اتوماسیون
  • ارائه مشاوره های تخصصی در خصوص افزایش راندمان سیستمهای اتوماسیون
  • ارائه مشاوره های تخصصی در خصوص نحوه اجرای سیستمهای اتوماسیون
  • ارائه مشاوره های تخصصی در خصوص تهیه بهینه تجهیزات سیستمهای اتوماسیون
  • ارائه مشاوره های تخصصی در خصوص طراحی و ساخت تابلوهای سیستمهای اتوماسیون
  • ارائه مشاوره های تخصصی در خصوص تهیه و پشتیبانی مدارک و مستندات سیستمهای اتوماسیون

 

♦ طراحی و اجرای پروژه های اتوماسیون  زیمنس 

♦ آموزش آکادمیک و پروژه محور اتوماسیون صنعتی  زیمنس

 

تجربه ما ضامن موفقیت شماست

Siemens Products & Services

simatic_admin

دیدگاه بگذارید

avatar