مشاوره اتوماسیون صنعتی زیمنس

مشاوره اتوماسیون صنعتی زیمنس

مشاوره اتوماسیون صنعتی زیمنس

مشاوره پروژه های اتوماسیون صنعتی زیمنس :

ارائه مشاوره های تخصصی پروژه های اتوماسیون صنعتی در شرکت مهندسی سیماتک پژوه در قالب مشاوره و آموزش طراحی و اجرای پروژه در وقت ، هزینه و ارتقای محسوس کمی و کیفی پروژه های ارائه شده کمک شایانی مینماید .

شرکت مهندسی سیماتِک پژوه با قریب به 30 سال تجربه و فعالیت در طراحی و اجرای صدها پروژه موفق داخلی و برون مرزی توسط کارشناسان کارآزموده و دوردیده رسمی شرکت زیمنس و همچنین، ارائه مشاوره اتوماسیون صنعتی زیمنس در خصوص طراحی و اجرای بهینه پروژه ها ، آمادگی خود را جهت انتقال دانش فنی، جهت بکار گیری راهکارهای اکادمیک و علاوه بر آن ، روش های نوین اتوماسیون صنعتی زیمنس اعلام میدارد .

شایان ذکر است با توجه به شرایط تحریم و قیمت روزافزون تجهیزات اتوماسیون صنعتی، انتخاب تجهیزات مناسب و راه کارهای اجرایی، میتواند نقش مهمی در کاهش هزینه های پروژه و همچنین، افزایش راندمان و امکان ارتقاء بدون نیاز به تغییرات اساسی و هزینه های مضاعف را فراهم نماید .

  • مشاوره های تخصصی در خصوص قالب مناسب پیاده سازی سیستمهای اتوماسیون
  • راه کارهای تخصصی در خصوص کاهش هزینه های پیاده سازی سیستمهای اتوماسیون
  • ارائه مشاوره های تخصصی در خصوص افزایش راندمان سیستمهای اتوماسیون
  • ارائه فرم تخصصی در خصوص نحوه اجرای سیستمهای اتوماسیون
  • راهنمای خرید در خصوص تهیه بهینه تجهیزات سیستمهای اتوماسیون
  • معرفی تابلو سازان تخصصی در خصوص طراحی و ساخت تابلوهای سیستمهای اتوماسیون
  • مشاوره در نحوه تهیه و پشتیبانی مدارک و مستندات سیستمهای اتوماسیون

تجربه ما ضامن موفقیت شماست

Siemens Products & Services

پاسخگو هستیم